Jurkowski Aleksander 

Historya Zakonu Rycerskiego Templaryuszów, od założenia jego aż do upadku (od 1118 do 1314 roku) podług najlepszych źródeł pokrótce zebrana i krytycznie wyrażona

Wilno 1845.

 DOWNLOADDembowski Leon - współautor 

Zawartość:

1. "Auszug aus der Geschichte des Ordens stricter Observanz und des Freimaur Ordens" (strony 1-13).

2. "Auszug der nauen Geschichte des Ordens von 1312-1744" (strony 14-24).

3. "Chapitre Général des chevalier d'Orient et de Jérusalem" (strony 25-60).

4. "Mots, signes et attouchemens de chevaliers templiers de Suéde" (strony 60-62)

5. "Explication de tous les grades de la maçonnerie donée au chevalier templier de Sué de apré s la lecture de l'historie de l'ordre" (strony 63-78).

Klementowice 1834.

 DOWNLOAD

Odpisy dokonane w archiwum zakonu znajdującym się w Sztokholmie przez Felicjana Biernackiego, bibliotekarza puławskiego podczas jego pobytu w Szwecji w 1810 roku. Rękopis niniejszy jest jednak odpisem z kopii Biernackiego, sporządzonym w 1834 roku w Klementowicach przez kopistę posługującego się inicjałami A. Kr. Jego zapiska na stronie 78: "J'ai copié d'aprés la copie de Biernacki faite a Stockholm le 28 octobre 1810. A. Kr. Klementowice ce 7 mail 1834".

Fakt wykonania odpisu w Klementowicach wskazuje - być może - na pochodzenie rękopisu ze zbiorów Leona Dembowskiego.